Pokličite!
041 962 418

 
 
 

Potek urePotek ure


MINI MAGIC 2- vrtec MOSTE

Datum  Potek ure
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MINI MAGIC 2- vrtec MURENČKI CERKLJE

Datum

Potek ure
 
 26.9.2020  -delali smovmcvmdcmč
DOMAČA NALOGA:
ČAROBNA BESEDA:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MINI MAGIC 2- ŠENČUR

Datum

Potek ure

 9.9.2020  -predstavitev
- Hello. How are you? I am fine/good/great. Goodbye
- živali
DOMAČA NALOGA: /
ČAROBNA BESEDA: elephant
 16.9.2020  - big bear zgodbica (str. 2/3)
- deli telesa (elephant - head, body, arms, legs, feet)
DOMAČA NALOGA: na strani 4 slončku narisati telo, ponoviti fraze: lay the table (pripraviti mizo), tidy up (pospraviti), make a cake (narediti torto), make the bed (postlati posteljo), wash up (pomiti) - str. 5
ČAROBNA BESEDA: horse
 23.9.2020  - ponovili dele telesa
- naučili smo se pesmico - Actions
- igre
DOMAČA NALOGA: obnoviti znanje delov telesa in ponoviti pesmico
ČAROBNA BESEDA: tiger
 30.9.2020  - pesmica Actions
- I can sing a rainbow pesmica + delovni list
- Big Bear's body parts + barve (dz str. 6)
NALOGA: I can sing a rainbow pesmica (naslov napišite na you tube), otrok posluša pesmico in po pravilnem zaporedju nariše mavrico na delovni list; izrezati dele telesa v delovnem zvezku na strani 53 in prinesti k naslednji uri.
ČAROBNA BESEDA: cat
 7.10.2020  - prilagam pesmico Actions: 
Hands, hands, hands!
Let's tidy up! Let's tidy up!
Hands, hands, hands!
Let's make a cake! Let's make a cake!
Hands, hands, hands!
Let's lay the table! Let's the table!
Hands, hands, hands!
Let's wash up! Let's wash up!
Hands, hands, hands!
Let's make the bed! Let's make the bed!

-little and big things (Big Bear and Little Snail)
-Big Bear's body in barve njegovega telesa

ČAROBNA BESEDA: kangaroo
DOMAČA NALOGA: /
 14.10.2020  - zapeli smo pesmice: I can sing a rainbow, Big Bear's body, Actions
- v zvezku na strani 2 in 3 smo pogledali kateri deli telesa in katere aktivnosti so v posamezni sliki
- na strani 7 so pravilno označili zaporedje, ki so ga slišali po cdju
- skupaj smo zaigrali zgodbico
- vsak se je predstavil

ČAROBNA BESEDA: pig
DOMAČA NALOGA: predstavi se (MY NAME IS ____, MY SURNAME IS ______, I AM ___ YEARS OLD, I AM FROM ____.)
 21.10.2020  - povedali smo čarobno besedo in ponovili snov za nazaj
- potem smo na str. 55 in po črticah izstrigli sličice
- nalepili smo jih na str. 8 v DZ
- nato smo se igrali potapljanje ladjic in ponovili stare besede, ki jih že znamo
- v DZ str. 9 smo po navodililih nalepili sličice (1-make the bed, 2- wash up, 3- tidy up, 4-lay the table, 5-make a cake)
- nato smo na str. 9 poslušali posnetek in v okenca zapisali števila in pobarvali ustrezen del telesa (1-head, 2-arms, 3-feet, 4-body, 5-legs)
- na koncu smo že pogledali in poslušali zgodbico na str. 10-11

DOMAČA NALOGA: reši učni list
ČAROBNA BESEDA: drums
   
   
   
   
   
   
   

MINI MAGIC 2- vrtec JEZERSKO

Datum  Potek ure
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Mini Magic 2 - VRTEC BIBA, Bitnje

Datum Potek ure
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
Bookmark and Share