Pokličite!
041 962 418

 
 
 

Potek urePotek ure


Mini Magic 1 - ŠENČUR

         Datum                       Potek ure                                                                                        
 11. 9. 2019
 • spoznavanje (spoznavne igre z baloni v mehkem delu, razprševanje v odgovarjanju v ritmu v krogu)
 • pesem Pozdravljena pesem (zapojemo in zaplešemo)
 • obnavljanje znanja (barva, števila) - gibanje
 • igra UP- DOL 
 • DOMAČA NALOGA: ovij delovni zvezek in prinesi mapo za shranjevanje učnih listov
 18. 9. 2019
 • Pozdravljena pesem
 • obnovili smo, kako se predstavimo
 • zgodba o Little Elephant (predvidoma, kaj se bo zgodilo, poslušamo zgodbo, obnovimo ponovno poslušamo)
 • spoznamo živali, ki nastopajo v zgodbi (igre s flashcards-i), živali, glede na zgodbo, razvrščamo v pravilne vrste rdeče
 • DOMAČA NALOGA : s poljubnimi barvami pobarvaj živali iz zgodbe na strani 4 (DZ)
 25. 9. 2019
 • Pozdravljena pesem
 • predstavitev (ritmično v krogu)
 • ponovno smo poslušali v obnovili zgodbo o Malem slonu
 • ponovimo živali (utrjujemo preko različnih iger, s flashcards-i ...)
 • ponovimo števila do 10 čez gibanje
 • Preštejemo se v vse živali v DZ, stran 5
 • Zbogom zapoved
 • DOMAČA NALOGA:  na listi papirja nariši katerikoli žival iz zgodbe o Malem slonu (seznam pospravi v mapo)
 2. 10. 2019
 • Pozdravljena pesem
 • spoznavanje
 • ponovimo že znane živali iz zgodbe
 • utrjujemo števila do 10 (vse gibalne igre)
 • ob poslušanju CDja rešimo nalogo v DZ na strani 5 
 • Zbogom zapoved.
 • NI DOMAČE NALOGE
 9. 10. 2019
 • Pozdravljena pesem
 • čez iger utrjujemo števila do 10 v barvi
 • poslušamo zgodbo o kravici Betty
 • rešujemo nalogo v DZ strani 6
 • barvamo številčno mavrico
 • NI DOMAČE NALOGE 
 16. 10. 2019
 • pozdrav
 • ponovimo že usvojene besede čez različne iger
 • igra s črkami, pesem ABC
 • Rešujemo učni seznam
 • Zbogom zapoved
 • DOMAČA NALOGA:  znova prevleci črke v škodi na učnem seznamu 
 23. 10. 2019
 • pozdrav
 • ABC skladba, poigravanje s črkami in glasovi
 • spoznavanje žuželk (čebela, pajek, bobica, mrav)
 • ogled posnetka o razvoju žuželk v oddaljenosti (število nog, tipalke)
 • reševanje učnega seznama
 • Zbogom zapoved
 • NI DOMAČE NALOGE!
 6. 11. 2019
 • pozdrav
 • ponavljanje o žuželkah
 • sestavljanje besed ob pomoči flashcardsov za že znane povedi (pokrovčki)
 • gibalne igre za utrjevanje znanja
 • navodila za domačo nalogo
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 7 
 13. 11. 2019
 • pozdrav
 • gibalne igre za utrjevanje do zdaj usvojenih pojmov
 • reševanje naloga v delovnem zvezdu stran 8 in 9 (podobice in dodatki DZja zadaj)
 • Zbogom zapoved
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobna beseda: mravlja
 20. 11. 2019
 • pozdrav
 • pesem Glava, ramena, kolena
 • spoznavanje novega besedišča (deli tele - glava, ramena, kolena, prsti, oči, ušesa, usta, nos) s posebnimi flashcards
 • gibalne igre za utrjevanje novih usvojenega besedišča
 • risanje pošasti po navodilih
 • Zbogom pesem
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobna beseda: nos
 27. 11. 2019
 • pozdrav
 • ponovitev pesmic, gibalne igre
 • opica zgodbe o Dr. Monkey (delovni zvezek stran 10 od 11)
 • pogovor o zgodbi, ponovitev živali, barv, številka
 • reševanje strani 12 v delovnem zvezdu
 • Zbogom pesem
 • DOMAČA NALOGA : delovni zvezek stran 13
 • čarobna beseda: ramena

 

 4. 12. 2019
 •  pozdrav
 • ponovitev delov delov (ples in petje)
 • dodamo dve novi besedi FEET v rokah
 • izdelamo papirnato koko za utrjevanje znanja (igra)
 • pobarvamo podobice na kocki
 • gibalne v govornih igrah
 • Zbogom pesem
 • NI DOMAČE NALOGE
  čarobna beseda:
  roke
 11. 12. 2019
 •  pozdrav
 • petje v ples
 • utrjujemo škodo v delovni zvezdi na strani 14
 • spoznamo gibalne dejavnosti v delovni zvezdi strani 15 čez gibalnih in govornih iger (telesno odzivanje na slišamo)
 • DOMAČA NALOGA: na seznamu , ki si ga prej, nariši vesel in žalosten obraz
 • čarobna beseda : vesel
 18. 12. 2019
 • pozdravna pesem
 • utrjevanje številke in štetje snežnih kep
 • izdelava sneženega moža (božično-novoletni okrasek)
 • besedišče za božični čas (snežak, božič, božična jelka, sneg)
 • gibalne v govornih igrah
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobni besedi:
  snežak, božično drevo 
 8. 1. 2020
 • pozdravna pesem
 • gibalne v govornih igrah
 • utrjevanje že usvojenega znanja preko različnih iger
 • op. zgod. dr. opica
 • reševanje strani 16 v delovnem zvezdu
 • Zbogom igra
 • NI DOMAČE NALOGE!
  Čarobna beseda:
   zdravnik opica
 15.1 2020
 • pozdrav
 • raznolike gibalne igre za spoznavanje novih besed (avto, čoln, letalo, avtobus v vlaku)
 • pobarvanka za novo usvojeno besedišče
 • delo v delovnem zvezdu stran 17 (nalepi za zaprtje)
 • DOMAČA NALOGA: dokončaj pobarvanko o prevoznih sredstvih
 • Čarobna beseda: čoln
 22. 1. 2020
 • pozdrav
 • ples v gibalne igre za utrjevanje 
 • skozi različne igre ponovimo besedišče o času
 • zgodba Srečen rojstni dan (delovni zvezek stran 18 od 19)
 • obnovimo zgodbo, poimenujemo živali v zgodbi
 • pogovor o rojstnem dnevu 
 • NI DOMAČE NALOGE!
  Čarobna beseda:
  snežno
 29. 1. 2020 
 • Pozdrav
 • Pogovor in obnavljanje zgodbe Happy birthday 
 • Reševanje naloge na strani 20 v delovnem zvezku
 • Izdelava pisanih gosenic 
 • Gibalne igre
 • Goodbye song
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 21
 • Čarobna beseda: happy birthday 
 5.2.2020  -pregledali smo čarobno besedo in domačo nalogo
- s pomočjo igre BINGO smo ponovili živali
- napravili smo učni list in povedali oblačila, ki jih imamo na sebi
- v DZ str. 22-23 ter ponovili besede iz tega poglavja

DOMAČA NALOGA: učni list (boy, girl) in učni list (numbers)
ČAROBNA BESEDA: boy
 12.2.2020  -pregledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- ker se bliža pust, smo izdelali pustne maske
-napravili smo str. v DZ 25

ČAROBNA BESEDA: izdelaj svojo pustno masko
DOMAČA NALOGA: rabbit
 26. 2. 2020
 • pregled domače naloge in čarobne besede
 • utrjevanje besedišča skozi gibalne in govorne igre
 • izdelamo darilo z napisom HAPPY BIRTHDAY
 • rešimo nalogo v DZ, stran 25
 • Happy birthday song
 • NI DOMAČE NALOGE!
  ČAROBNA BESEDA:
  a cake 
 4. 3. 2020
 • pozdrav in pogovor
 • poslušanje zgodbe Lizard the Wizard
 • Igra: začaraj me in okameni
 • reševanje nalog v DZ stran 28 in 29
 • igra: premikanje ob glasbi in okamenitev (spoznavanje besed jump, dance, cycle, rolerskating)
 • reševanje nalog v DZ stran 30
 • igra: čarovniške ukane (spremeni se v ...)
 • DOMAČA NALOGA: DZ stran 31 (dopolni obraz)
  ČAROBNA BESEDA
  : dance 
 11. 3. 2020
 • pozdrav, čarobna beseda, DN
 • gibalno-besedne igre za utrjevanje in lažje pomnenje
 • barvanje pobarvanke po navodilih (utrjevanje števil in barv)
 • igra vlog za zgodbo Lizard the Wizard
 • igra: čaranje in reševane
 • igra: čarovnik, kaj rad ješ
 • DOMAČA NALOGA: reši stran 32 v delovnem zvezku (predmete za lepljenje najdeš zadaj na strani 67)
 • ČAROBNA BESEDA: jump 
 25. 3. 2020
 • navodila boste prejeli preko e-pošte 
   
   
   

Mini Magic 1 - VRTEC MOSTE

           Datum                       Potek ure                                                                                        
 Ghhj  
   
   
   
   

Mini Magic 1 - VRTEC KOMENDA

           Datum                       Potek ure                                                                                        
 2. 9. 2019  Spoznavanje in predstavitev, učenje Pozdravljeni, kako si, moje ime je, zbogom, Učenje številke 10 v pesmi HELLO
 7.10. 2019  Pozdravljena pesem, Poslušanje zgodbice Mali slon, učenje imen živali v zgodbi, ponovitev številke, obkrožijo določitev števila določenih žival, igrica snežinke 
14.10.2019 Pozdravljena pesem, ponovitev zgodbice Mali slon, ponovitev barv v številki, barvanje rožic z barvo, ki jo povem, spoznanje sadežev 
 21.10.  
 • Pozdravljena pesem
 • spoznavanje
 • ponovimo že znane živali iz zgodbe
 • utrjujemo števila do 10 (različne gibalne igre)
 • poslušamo zgodbo o kravici Betty
 • naučimo se sadje s pomočjo Flashcards in se igramo igrico BINGO
 4. 11.  
 • Hello song
 • ponovimo števila, barve in sadje in osnovne vprašalnice
 • preštejemo in poimenujemo vse živali v DZ, stran 5
 • ob poslušanju CDja rešujemo nalogo v DZ na strani 5 
 • preko igre spomin utrjujemo sadje
 • rešimo delovni list
 11. 11.  
 • pozdrav, kako smo in čarobna beseda
 • ponovitev pesmic, gibalne igre
 • poslušanje zgodbe o Dr. Monkey (delovni zvezek stran 10 in 11), kažemo zraven kateri del telesa boli žival
 • pogovor o zgodbi, ponovitev živali, barv, števil
 • zaigramo zgodbico tako, da je vsak otrok ena žival
 • reševanje strani 12 v delovnem zvezku
 • DOMAČA NALOGAdelovni zvezek stran 12 pobarvaj
 • čarobna beseda: Monkey
 17. 11.  
 • pozdrav, čarobna beseda
 • ponovimo zgodbico Dr. Monkey
 • spoznavanje novega besedišča (deli telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose) s pomočjo flashcards
 • gibalne igre za utrjevanje novo usvojenega besedišča
 • rešimo stran 12, pobarvamo
 • rešimo str. 14 in ponovimo jump, dance, sit down, drink..
 • stran 15 in ponovimo števila s povezovanjem
 • igrica strand up, sit down, dance
 • NI DOMAČE NALOGE!
 • čarobna beseda: dance
 25. 11.   
 • pozdrav, čarobna beseda
 • ponovitev novega besedišča (deli telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose) s pomočjo pantomime
 • pojemo 10 little elephants
 • igramo se zdravnike in utrjujemo besedišče
 • s strani 56 izrežemo slikice in jih prilimamo na pravo mesto v porstoru
 • pojemo pesmice, ki smo se jih do sedaj naučili
 • čarobna beseda: eyes
 2. 12.  
 • pozdrav, čarobna beseda
 • igramo se igrico spomin, da ponovimo dele telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose
 • DZ str 18 in 19, se pogovorimo kaj mislimo da se bo zgodilo in potem poslušamo posnetek zgodbice Happy birthday
 • pojemo pesmico Happy birthday in Head and shoulders knees and toes
 • DOMAČA NALOGA: str. 20
 • čarobna beseda: nose
 9.12.2019 - pozdravili smo se, pregledali DN in povedali čarobno besedo
- napravili smo nalogo DZ str. 17, 20, 21
-ponovili smo besede (dele telesa, predmete posameznih živali)
- zapeli smo pesem HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 

ČAROBNA BESEDA: guitar
DOMAČA NALOGA: dokončaj DZ str. 21, učni list
 23.12.2019
(2 uri)
 -pozdrav, predstavitev samega sebe, čarobna beseda
-ponovili smo zgodbico Happy birthday
- rešili smo DZ str. 20
- utrdili smo besede: ball, book, pencil, quitar, phone, cake
- naučili smo se pesmico Hands, hands, hands in zraven zaplesali
- rešili smo nalogo v DZ str. 22 in 25
- naučili smo se besedišče o novem letu in božiču
- zapeli smo pesmice We wish you a merry christmas, Santa claus is coming to town, jingle bells
- na str. 77 smo izrezali voščilnico božička in ga pobarvali
- igrali smo se igrice

ČAROBNA BESEDA: christmas
 6.1.2020  -pregledali smo DZ in povedali čarobno besedo
- poslušali smo zgodbico in po navodili rešili DZ str. 23
- na str. 63 smo izrezali sličice in jih umestili na str. 24 (če komu ni uspelo, dokonča doma)

ČAROBNA BESEDA: book
DOMAČA NALOGA: DZ str. 50, prilepi sličice na str. 24
 13.1.2020  -pregledali smo domačo nalogo in sošolki pomagali, da je manjkajočo snov nadoknadila
- po navodilih smo rešili v DZ str. 25 nalogo 1 in 2
- na zadnji strani smo izrezali rožico in jo po navodili ustrezno obarvali
- ponovili smo pesmi

ČAROBNA BESEDA: phone
DOMAČA NALOGA: /
 20.1.2020  - pregledali smo čarobno besedo in ponovili besedišče za nazaj
- poslušali smo zgodbico na str. 26-27 in na koncu napravili obnovo
- rešili smo nalogo na strani 28 in povedali kateri predmet spada k kateri živali
- ponovili smo besedišče: bycicle, roler skate, radio, skiping rope
- na zadnji strani smo po navodilih opremili list z rokami

DOMAČA NALOGA: nariši en predmet iz novega besedišča
ČAROBNA BESEDA: bycicle
 27. 1. 2020 - pregledali smo čarobno besedo in pomagali sošolki, da so nadoknadili snov za nazaj
- ponovili smo besedišče za nazaj (bycicle, skate, dance, jump)
- ponovili smo zgodbico Lizzard the Wizzard
- rešili smo nalogo na strani 29 in s tem ponovili tudi barvo
- naučili smo se povedali urok ABRA KADABRA in se igrali igrico čarovnic
- ponovili smo besedišče iz pesmice Dr. Monkey tako, da smo se z veseljem ponovno zaigrali (živali, dejavnosti, deli telsa)

DOMAČA NALOGA: nariši en predmet iz besedil, če ga do danes še nisi
ČAROBNA BESEDA: Abra Kadabra
 3.2.2020  -pogledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- s pomočjo igre BINGO smo napravili ponovitev besedišča ŽIVALI
- po navodilih smo napravili DZ str. 30
- deklici, ki je manjkala smo pomagali, da je napravila str. 29

DOMAČA NALOGA: če ima kdo kolebnico, lahko prinese
ČAROBNA BESEDA: radio
 10.2.2020 -pregledali smo domačo nalogo, čarobno besedo
- ponovili smo nove besede: radio, roler skates, bycicle, skiping rope
- rešili smo nalogo na str. 31 in ponovili dele telesa
- zapeli smo pesmico HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES
- ker se bliža pust, smo napravili pustno masko (izbira med zajčkom in kraljično)

DOMAČA NALOGA:
izdelaš pustno masko
ČAROBNA BESEDA: rabbit
 24.2.2020  - pregledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- učili smo se novo pesmico BIG BEAR (napišem jo na listke in naslednjič jo otroci dobijo)
- pregledali smo besedišče tem in rešili nalogo na str. 32

DOMAČA NALOGA: izstriži delovni list do konca
ČAROBNA BESEDA: buterfly
 2.3.2020  -pregledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- napravili smo nalogi na str. 33 in s tem ponovili besedišče
- zapeli smo novo pesmico LOOK AT MY FACE (besedila imajo otroci na listih)

DOMAČA NALOGA: izdelek, risbica
ČAROBNA BESEDA: skiping rope
 9.3.2020  -pregledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- poslušali smo zgodbico na str. 34 in 35 in se naučili nove vesede (pen, book, bag,..)
- obnovili smo zgodbico
 - napravili smo nalogo na str. 36
- zapeli smo pesmico LOOK AT MY FACE
- staro besedišče smo ponovili s pomočjo Twisterja
- za nazaj smo napravili nalogo na str. 21

ČAROBNA BESEDA: book
DOMAČA NALOGA: na list papirja nariši en nov predmet
   
 
   
   

Mini Magic 1 - VRTEC MURENČKI CERKLJE

           Datum                       Potek ure                                                                                        
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Bookmark and Share