Pokličite!
041 962 418

 
 
 

Potek urePotek ure


Mini Magic 1 - ŠENČUR

         Datum                       Potek ure                                                                                        
 11. 9. 2019
 • spoznavanje (spoznavne igre z baloni in mehko žogo, spraševanje in odgovarjanje v ritmu v krogu)
 • pesem Hello song (zapojemo in zaplešemo)
 • obnovitev znanja (barve, števila) - gibanje
 • igra UP- DOWN 
 • DOMAČA NALOGA: ovij delovni zvezek in prinesi mapo za shranjevanje učnih listov
 18. 9. 2019
 • Hello song
 • obnovili smo, kako se predstavimo
 • zgodba o Little Elephant (predvidevamo, kaj se bo zgodilo, poslušamo zgodbo, obnovimoin ponovno poslušamo)
 • spoznamo živali, ki nastopajo v zgodbi (igre s flashcards-i), živali, glede na zgodbo, razvrščamo v pravilni vrstni red
 • DOMAČA NALOGA: s poljubnimi barvami pobarvaj živali iz zgodbe na strani 4 (DZ)
 25. 9. 2019
 • Hello song
 • predstavitev (ritmično v krogu)
 • ponovno smo poslušali in obnovili zgodbo o Little Elephant
 • ponovimo živali (utrjujemo preko različnih iger, s flashcards-i ...)
 • ponovimo števila do 10 preko gibanja
 • preštejemo in poimenujemo vse živali v DZ, stran 5
 • Goodbye chant
 • DOMAČA NALOGA: na list papirja nariši katerokoli žival iz zgodbe o Little Elephant (list pospravi v mapo)
 2. 10. 2019
 • Hello song
 • spoznavanje
 • ponovimo že znane živali iz zgodbe
 • utrjujemo števila do 10 (različne gibalne igre)
 • ob poslušanju CDja rešujemo nalogo v DZ na strani 5 
 • Goodbye chant.
 • NI DOMAČE NALOGE
 9. 10. 2019
 • Hello song
 • preko iger utrjujemo števila do 10 in barve
 • poslušamo zgodbo o kravici Betty
 • rešujemo nalogo v DZ stran 6
 • barvamo številčno mavrico
 • NI DOMAČE NALOGE 
 16. 10. 2019
 • pozdrav
 • ponovimo že usvojene besede preko različnih iger
 • igra s črkami, ABC song
 • Rešujemo učni list
 • Goodbye chant
 • DOMAČA NALOGA: ponovno prevleci črke in števila na učnem listu 
 23. 10. 2019
 • pozdrav
 • ABC song, poigravanje s črkami in glasovi
 • spoznavanje žuželk (bee, spider, ladybug, ant)
 • ogled posnetka o razvoju žuželk in njihovih značilnostih (število nog, tipalke)
 • reševanje učnega lista (Insects jar)
 • Goodbye chant
 • NI DOMAČE NALOGE!
 6. 11. 2019
 • pozdrav
 • ponavljanje o žuželkah
 • sestavljanje besed ob pomoči flashcardsov za že znane povedi (pokrovčki)
 • gibalne igre za utrjevanje znanja
 • navodila za domačo nalogo
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 7 
 13. 11. 2019
 • pozdrav
 • gibalne igre za utrjevanje do sedaj usvojenih pojmov
 • reševanje nalog v delovnem zvezku stran 8 in 9 (sličice in nalepke v dodatku DZja zadaj)
 • Goodbye chant
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobna beseda: an ant
 20. 11. 2019
 • pozdrav
 • pesem Head, shoulders, knees
 • spoznavanje novega besedišča (deli telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose) s pomočjo flashcards
 • gibalne igre za utrjevanje novo usvojenega besedišča
 • risanje pošasti po navodilih
 • Goodbye song
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobna beseda: nose
 27. 11. 2019
 • pozdrav
 • ponovitev pesmic, gibalne igre
 • poslušanje zgodbe o Dr. Monkey (delovni zvezek stran 10 in 11)
 • pogovor o zgodbi, ponovitev živali, barv, števil
 • reševanje strani 12 v delovnem zvezku
 • Goodbye song
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 13
 • čarobna beseda: shoulders

 

 4. 12. 2019
 •  pozdrav
 • ponovitev delov telesa (ples in petje)
 • dodamo dve novi besedi FEET in HANDS
 • izdelamo papirnato kocko za utrjevanje znanja (igra)
 • pobarvamo sličice na kocki
 • gibalne in govorne igre
 • Goodbye song
 • NI DOMAČE NALOGE
  čarobna beseda:
  hands
 11. 12. 2019
 •  pozdrav
 • petje in ples
 • utrjujemo števila v delovnem zvezku na strani 14
 • spoznamo gibalne dejavnosti v delovnem zvezku stran 15 preko gibalnih in govornih iger (telesno odzivanje na slišamo)
 • DOMAČA NALOGA: na listu, ki si ga prijel, nariši vesel in žalosten obraz
 • čarobna beseda: happy
 18. 12. 2019
 • pozdravna pesem
 • utrjevanje števil in štetje snežnih kep
 • izdelava sneženega moža (božično-novoletni okrasek)
 • besedišče za božični čas (snowman, christmas, christmas tree, snow)
 • gibalne in govorne igre
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobni besedi:
  snowman, christmas tree 
 8. 1. 2020
 • pozdravna pesem
 • gibalne in govorne igre
 • utrjevanje že usvojenega znanja preko različnih iger
 • obnovitev zgodbe Dr. Monkey
 • reševanje strani 16 v delovnem zvezku
 • Goodbye game
 • NI DOMAČE NALOGE!
  Čarobna beseda:
   doctor Monkey
 15.1. 2020
 • pozdrav
 • raznolike gibalne igre za spoznavanje novega besedišča (car, boat, airplane, bus in train)
 • pobarvanka za novo usvojeno besedišče
 • delo v delovnem zvezku stran 17 (nalepi in zapiši število)
 • DOMAČA NALOGA: dokončaj pobarvanko o prevoznih sredstvih
 • Čarobna beseda: a boat
   
   
   
   
   

Mini Magic 1 - VRTEC  MOSTE

           Datum                       Potek ure                                                                                        
 Ghhj  
   
   
   
   

Mini Magic 1 - VRTEC  KOMENDA

           Datum                       Potek ure                                                                                        
 2. 9. 2019  Spoznavanje in predstavitev,učenje Hello, How are you, My name is, Goodbye, Učenje števil do 10 in HELLO song
 7.10. 2019  Hello song,Poslušanje zgodbice Little elephant, učenje imen živali v zgodbici, ponovitev številk, obkrožijo določeno število določene žival, igrica snežinke 
14.10.2019 Hello song, ponovitev zgodbice Little Elephant, ponovitev barv in številk, barvanje rožic z barvo, ki jo povem, spoznavanje sadežev 
 21.10.  
 • Hello song
 • spoznavanje
 • ponovimo že znane živali iz zgodbe
 • utrjujemo števila do 10 (različne gibalne igre)
 • poslušamo zgodbo o kravici Betty
 • naučimo se sadje s pomočjo Flashcards in se igramo igrico BINGO
 4. 11.  
 • Hello song
 • ponovimo števila, barve in sadje in osnovne vprašalnice
 • preštejemo in poimenujemo vse živali v DZ, stran 5
 • ob poslušanju CDja rešujemo nalogo v DZ na strani 5 
 • preko igre spomin utrjujemo sadje
 • rešimo delovni list
 11. 11.  
 • pozdrav, kako smo in čarobna beseda
 • ponovitev pesmic, gibalne igre
 • poslušanje zgodbe o Dr. Monkey (delovni zvezek stran 10 in 11), kažemo zraven kateri del telesa boli žival
 • pogovor o zgodbi, ponovitev živali, barv, števil
 • zaigramo zgodbico tako, da je vsak otrok ena žival
 • reševanje strani 12 v delovnem zvezku
 • DOMAČA NALOGAdelovni zvezek stran 12 pobarvaj
 • čarobna beseda: Monkey
 17. 11.  
 • pozdrav, čarobna beseda
 • ponovimo zgodbico Dr. Monkey
 • spoznavanje novega besedišča (deli telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose) s pomočjo flashcards
 • gibalne igre za utrjevanje novo usvojenega besedišča
 • rešimo stran 12, pobarvamo
 • rešimo str. 14 in ponovimo jump, dance, sit down, drink..
 • stran 15 in ponovimo števila s povezovanjem
 • igrica strand up, sit down, dance
 • NI DOMAČE NALOGE!
 • čarobna beseda: dance
 25. 11.   
 • pozdrav, čarobna beseda
 • ponovitev novega besedišča (deli telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose) s pomočjo pantomime
 • pojemo 10 little elephants
 • igramo se zdravnike in utrjujemo besedišče
 • s strani 56 izrežemo slikice in jih prilimamo na pravo mesto v porstoru
 • pojemo pesmice, ki smo se jih do sedaj naučili
 • čarobna beseda: eyes
 2. 12.  
 • pozdrav, čarobna beseda
 • igramo se igrico spomin, da ponovimo dele telesa - head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose
 • DZ str 18 in 19, se pogovorimo kaj mislimo da se bo zgodilo in potem poslušamo posnetek zgodbice Happy birthday
 • pojemo pesmico Happy birthday in Head and shoulders knees and toes
 • DOMAČA NALOGA: str. 20
 • čarobna beseda: nose
 9.12.2019 - pozdravili smo se, pregledali DN in povedali čarobno besedo
- napravili smo nalogo DZ str. 17, 20, 21
-ponovili smo besede (dele telesa, predmete posameznih živali)
- zapeli smo pesem HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 

ČAROBNA BESEDA: guitar
DOMAČA NALOGA: dokončaj DZ str. 21, učni list
 23.12.2019
(2 uri)
 -pozdrav, predstavitev samega sebe, čarobna beseda
-ponovili smo zgodbico Happy birthday
- rešili smo DZ str. 20
- utrdili smo besede: ball, book, pencil, quitar, phone, cake
- naučili smo se pesmico Hands, hands, hands in zraven zaplesali
- rešili smo nalogo v DZ str. 22 in 25
- naučili smo se besedišče o novem letu in božiču
- zapeli smo pesmice We wish you a merry christmas, Santa claus is coming to town, jingle bells
- na str. 77 smo izrezali voščilnico božička in ga pobarvali
- igrali smo se igrice

ČAROBNA BESEDA: christmas
 6.1.2020  -pregledali smo DZ in povedali čarobno besedo
- poslušali smo zgodbico in po navodili rešili DZ str. 23
- na str. 63 smo izrezali sličice in jih umestili na str. 24 (če komu ni uspelo, dokonča doma)

ČAROBNA BESEDA: book
DOMAČA NALOGA: DZ str. 50, prilepi sličice na str. 24
 13.1.2020  -pregledali smo domačo nalogo in sošolki pomagali, da je manjkajočo snov nadoknadila
- po navodilih smo rešili v DZ str. 25 nalogo 1 in 2
- na zadnji strani smo izrezali rožico in jo po navodili ustrezno obarvali
- ponovili smo pesmi

ČAROBNA BESEDA: phone
DOMAČA NALOGA: /
 20.1.2020  - pregledali smo čarobno besedo in ponovili besedišče za nazaj
- poslušali smo zgodbico na str. 26-27 in na koncu napravili obnovo
- rešili smo nalogo na strani 28 in povedali kateri predmet spada k kateri živali
- ponovili smo besedišče: bycicle, roler skate, radio, skiping rope
- na zadnji strani smo po navodilih opremili list z rokami

DOMAČA NALOGA: nariši en predmet iz novega besedišča
ČAROBNA BESEDA: bycicle
   
   
   
   

Mini Magic 1 - VRTEC MURENČKI CERKLJE

           Datum                       Potek ure                                                                                        
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Bookmark and Share