Pokličite!
041 962 418

 
 
 

Potek urePotek ureHOT SPOT 1 - ŠENČUR

Datum Potek ure
 9.9.2019 - Kartice z vprašanji, da se bolje spoznamo: izberejo kartico, glasno preberejo in odgovorijo na vprašanje. Vsak je dobil 6 takih vprašanj. Vmes postavljam podvprašanja in zapišemo kakšno neznano besedo.
- Možnost, da meni zastavijo kakšno vprašanje, kaj jih zanima o meni. 
- Na koncu se pogovorimo o tem kaj jim pri angleščini dela največ težav in bi radi še posebej vadili. 
 16.9.2019  - Ponovitev teorije: Koliko je ura/ What's the time? (delovni listi) 
- Učbenik HOt spot str. 39, naloga 4 in str. 38, naloga 1: Za vse ure v stavku zapišemo koliko je ura.
- School timetable: ponovimo šolske predmete in si jih zapišemo.
- DN: še enkrat napišejo šolske predmete v angleščini (dodajo še kakšne, če se jih spomnijo), zapišejo ponedeljkov urnik v stavkih (ob kateri uri imajo kateri predmet: npr. At eight o'clock we have Geography. Then we've got Science at quarter to nine ...). Če želijo lahko še enkrat naredijo primere zapisa ure iz učbenika str. 38, 39.
 23.9.2019  - pregledamo DN
- ponovimo zapis dnevov v tednu
- ponovimo zapis mesecev
- ponovimo zapis datuma
- vadimo zapis datuma na primerih
- DN: zapis 4 datumov
 30.9.2019  - Pregledamo DN 
- Ponovimo datum in uro (5 primerov)
- Učbenik str. 86, naloga 1 (vreme) in naloga 3 (oblačila)
- DN: DZ str. 58, naloga 2 
 14.10.2019  - pregledamo nalogo
- igra BUM: v angleščini naštej čim več besed na temo, ki jo prokazujeizžrebana kartica
- nove besede: sink (umivalnik), steering wheel (volan)
 21.10.2019  - ponovitev pravil tvorjenja Present Simple, Present Continuous in Going to future
- vsak izžreba kartico in v vseh treh časih pove kaj počne medved na sliki (brca žogo, bere, piše, gre na sprehod, poje)
- Učbenik str. 87, naloga 5
 11.11.2019  - ponavljanje in vaje za Present Simple in Present Continuous:
delovni list na povezavi: https://drive.google.com/file/d/0B0wF37WlnW4PbERkWDZuNXdwc2VjOE1pWERHdXlQTW1acVBn/view?usp=sharing
DZ str. 37/6
 18.11.2019  Zapis pravil za Present Simple in Present Continuous
NOVO: Past simple in Past Continuous - kako jih tvorimo, kdaj jih uporabimo, primeri za trdilen, nikalen, vprašalen stavek
 25.11.2019  Ponavljanje Present Simple in Present Continuous: vaje na delovnem listu, DZ str. 62/3
 2.12.2019  Ponovitev pravil in vaje za Past Simple in Past Continuous na delovnem listu
DZ 61/8, 65/4
 9.12.2019  - Prepositions: zapis različnih predlogov (na, v, pod, ob, blizu, nasporti, za, čez, gor, dol) in njihovih prevodov na tablo (kje se nahaja svičnik?)
- vaje na temo: učbenik str. 91/3, DZ str 63/4, 5
 16.12.2019  - Ogled risanke z angleškimi podnapisi.
 23.12.2019  - Ogled risanke z angleškimi podnapisi.
 6.1.2020 -  Pogovor o počitnicah (zastavljanje vprašanj eden drugemu drugemu) in vaje za sedanji čas ob namizni igri.


 
Bookmark and Share