Pokličite!
041 962 418

 
 
 

Potek urePotek ureHOT SPOT 1 - ŠENČUR

Datum Potek ure
 9.9.2019 - Kartice z vprašanji, da se bolje spoznamo: izberejo kartico, glasno preberejo in odgovorijo na vprašanje. Vsak je dobil 6 takih vprašanj. Vmes postavljam podvprašanja in zapišemo kakšno neznano besedo.
- Možnost, da meni zastavijo kakšno vprašanje, kaj jih zanima o meni. 
- Na koncu se pogovorimo o tem kaj jim pri angleščini dela največ težav in bi radi še posebej vadili. 
 16.9.2019  - Ponovitev teorije: Koliko je ura/ What's the time? (delovni listi) 
- Učbenik HOt spot str. 39, naloga 4 in str. 38, naloga 1: Za vse ure v stavku zapišemo koliko je ura.
- School timetable: ponovimo šolske predmete in si jih zapišemo.
- DN: še enkrat napišejo šolske predmete v angleščini (dodajo še kakšne, če se jih spomnijo), zapišejo ponedeljkov urnik v stavkih (ob kateri uri imajo kateri predmet: npr. At eight o'clock we have Geography. Then we've got Science at quarter to nine ...). Če želijo lahko še enkrat naredijo primere zapisa ure iz učbenika str. 38, 39.
 23.9.2019  - pregledamo DN
- ponovimo zapis dnevov v tednu
- ponovimo zapis mesecev
- ponovimo zapis datuma
- vadimo zapis datuma na primerih
- DN: zapis 4 datumov
 30.9.2019  - Pregledamo DN 
- Ponovimo datum in uro (5 primerov)
- Učbenik str. 86, naloga 1 (vreme) in naloga 3 (oblačila)
- DN: DZ str. 58, naloga 2 
 14.10.2019  - pregledamo nalogo
- igra BUM: v angleščini naštej čim več besed na temo, ki jo prokazujeizžrebana kartica
- nove besede: sink (umivalnik), steering wheel (volan)
 21.10.2019  - ponovitev pravil tvorjenja Present Simple, Present Continuous in Going to future
- vsak izžreba kartico in v vseh treh časih pove kaj počne medved na sliki (brca žogo, bere, piše, gre na sprehod, poje)
- Učbenik str. 87, naloga 5
 11.11.2019  - ponavljanje in vaje za Present Simple in Present Continuous:
delovni list na povezavi: https://drive.google.com/file/d/0B0wF37WlnW4PbERkWDZuNXdwc2VjOE1pWERHdXlQTW1acVBn/view?usp=sharing
DZ str. 37/6
 18.11.2019  Zapis pravil za Present Simple in Present Continuous
NOVO: Past simple in Past Continuous - kako jih tvorimo, kdaj jih uporabimo, primeri za trdilen, nikalen, vprašalen stavek
 25.11.2019  Ponavljanje Present Simple in Present Continuous: vaje na delovnem listu, DZ str. 62/3
 2.12.2019  Ponovitev pravil in vaje za Past Simple in Past Continuous na delovnem listu
DZ 61/8, 65/4
 9.12.2019  - Prepositions: zapis različnih predlogov (na, v, pod, ob, blizu, nasporti, za, čez, gor, dol) in njihovih prevodov na tablo (kje se nahaja svičnik?)
- vaje na temo: učbenik str. 91/3, DZ str 63/4, 5
 16.12.2019  - Ogled risanke z angleškimi podnapisi.
 23.12.2019  - Ogled risanke z angleškimi podnapisi.
 6.1.2020 -  Pogovor o počitnicah (zastavljanje vprašanj eden drugemu)
- vaje za sedanji čas na delovnem listu (present Simple in Present Continuous) ob namizni igri 
13.1.2020 - Bralno razumevanje: naloge iz DZ str. 90, 91 ob besedilu na strani 82 - 85
- Igra Roll a story:6x vržeš kocko in na listu pogledaš kaj pripada določeni številki - tako  sestaviš zgodbo
20.1.2020 - Tabela z nepravilnimi glagoli (prevod, sedanji in pretekli čas)
- Namizna igra: mečejo 5 kock s sličicami in iz vrženih sličic sestavijo zgodbo, jo zapišejo v zvezek
27.1.2020 - Vsak izžreba 5 sličic in jih opiše v angleščini, ostali ugibajo kaj opisuje
- branje angleške pravljice in učenje novih besed iz zgodbe (trunk, supper, get cross, banks, collect, belongings, carry, set out, wrapped, astonished, floating, log, politely, whisper, bent, seized)
3.2.2020 - Branje angleške pravljice in učenje novih besed iz zgodbe (towards, resist, appeared, wept, mosquito, stung, slid)
- utrjevanje novih besed s tombolo
10.2.2020 - Poslušamo pesem Bare necessities
- Prevedemo besedilo, neznane besede (strife, roam, fonder, ease, pawpaw, prickla pear,beware, britches), se pogovorimo o vsebini
- Še enkrat poslušamo in gledamo pesem 
24.2.2020 - V zvezek zapišejo kratko besedilo o preživetih počitnicah
- Različne slike pustnih mask - vsak si izbere 2 in jih opiše, ostali morajo ugotoviti katero je opisoval
- En učenec opiše kako bo oblečen za maškare, drugi ga poskuša narisati in uganiti v kaj bo našemljen
2.3.2020 - Menu iz restavracije: ga pregledamo in prevedemo
- Trditve: True or False
- Odgovori na vprašanja
- Igra vlog: v restavraciji, eden je natakar, ostali gostje
9.3.2020 - Delovni list: leta o mestu Liverpool - skupaj ga preberemo, prevedemo
- povezovanje povedi k ustreznem odstavku na letaku
- trditve True or False
- Kaj bo predlagal prijatelju naj obišče v Liverpolu glede nanjegovo zanimanje
- Sami pripravijo turistično predstavitev Slovenije (vključevati mora muzej, športne aktivnosti, kulturne znamenitosti, dobro hrano)


 
Bookmark and Share