Pokličite!
041 962 418

 
 
Novice / aktualno / akcije »

21.06.10 - Angleški in nemški tečaj za najmlajše

 Prijavite svoje najmlajše na angleške in nemške tečaje. Rezervirajte si mesto, ker se skupine že kar polnijo. Septembra začnemo z novim šolskim letom.

14.09.09 - Začeli smo!!

 Pričakovanje otrok je bilo ob začetku šolskega leta resnično zelo veliko.
 

Nasveti za starše:

Predšolska stopnja več»


Šolska stopnjaŠolska stopnja

Kako pomagati otroku na šolski stopnji pri učenju tujega jezika doma?

Kljub temu, da se otroci med urami veliko naučijo in si tudi dosti zapomnijo, pa je ključ do uspeha ponavljanje ter prenos znanja v drugo okolje ali v vsakdanjo situacijo. S tem si bodo otroci lahko zapomnili vse besede, ki se jih učijo, bolje spoznali njihov pomen in tako postali uspešnejši in predvsem bolj zadovoljni tudi pri urah angleščine. Potrditev njihovega znanja v različnih situacijah in v različnem okolju je velik korak k razvijanju njihove samozavesti. Pogosto vprašanje, ki si ga starši zastavljajo, pa je, kako pomagati otroku pri učenju tujega jezika. Svetujemo predvsem sledeče:

 
Domače naloge

Otroci naj redno delajo domače naloge, saj to zagotavlja sprotno ponovitev obravnavane snovi. Otrok , ki pride na tečaj brez domače naloge, ne dobi štampiljke, ki predstavlja motivacijo za njihovo nadaljnje delo. Ocenjuje se vložen trud v domačo nalogo in ne izgled izdelka. S štampiljko želimo doseči, da bi otroci tekmovali sami s seboj in ne z drugimi otroci na tečaju.

 
Urejene šolske potrebščine

Urejene šolske potrebščine so pomembne tako za kvalitetno delo v šoli, kakor tudi doma. Pozorni bodite, da ima otrok vedno urejeno:

peresnico - na voljo naj ima pisala različnih barv, vedno ošiljene svinčnike in barvice (vsaj  deset barv), radirko itd. Večina dela namreč poteka ravno z uporabo teh potrebščin.

učbenik, delovni zvezek - vanju naj pišejo z navadnim svinčnikom, da lažje popravijo napake.

zvezek - pomembno je, da je zvezek pregleden, urejen, in da otrok uporablja različne barve. Iz urejenih zapiskov se je lažje in prijetneje učiti, različne barve pa pripomorejo, da si otroci snov lažje  zapomnijo. V zvezku imajo otroci zapisane vse besede, ki jih morajo znati.

učne liste - nalepljeni naj bodo v zvezek, da jih otrok ne izgubi in vedno ve kam sodijo.

 
Glasno branje angleških tekstov

Otroke navajajte na glasno učenje in jih spodbujajte k branju angleških tekstov, kar je pomembno za razvijanje posluha za jezik in širjenje besednega zaklada. Izberite knjige s poenostavljeno vsebino.


Govor v vsakdanjih situacijah

Z otroki se pogovarjajte o predelani snovi, spodbujajte jih h govorjenju, opisovanju vsakdanjih stvari ter ponavljajte besede, obravnavane na tečaju. Pri tem pa predvsem pazite, da na otroka ne pritiskate in neposredno sprašujete po določenih besedah, pač pa skušajte izzvati situacije, v katerih bodo otroci uporabili angleške besede (npr. pri nakupovanju sadja v trgovini ga skupaj poimenujeta še po angleško)


Različni pripomočki

Koristno in priporočljivo je učenje z različnimi pripomočki:

Slikovne kartice so otroku v veliko pomoč, ker ga spomnijo na besede, ki se jih je že učil. Lahko jih narišete sami z otrokom ali pa jih prerišete iz delovnega gradiva. S pomočjo le-teh se otrok igra različne igre in hkrati ponavlja že naučene besede - seznam besed vsake lekcije lahko najdete na naši spletni strani.

☺ V pomoč so otroku tudi pesmi, naučene na tečaju. Pesmice naj otroci pojejo doma, saj s tem ponavljajo besedišče.

☺ Odlično sredstvo za utrjevanje in spoznavanje novega besedišča so slikovni slovarji, predvsem za tiste, ki želijo pridobiti še dodatno znanje.

Računalnik je močno motivacijsko sredstvo, otroci ga radi uporabljajo. Pomembna je uporaba ustreznih računalniških programov.

Filmi in risanke brez podnapisov (na začetku naj bodo vsebine znane, saj se tako lažje osredotočijo na jezik).

 
Pisanje besed

Če ima otrok težave z zapisom tujih besed, naj prepisuje besede, dialoge in tekste iz učbenika. Koristna metoda za učenje novega besedišča in zapis besed je narek. Pozorni bodite, da vedno prehajate od lažjih k težjim besedam oz. besedilom. Pomembno je, da otroci sami popravijo napake in naredijo popravo nareka. Čez nekaj dni lahko ponovite narek istih besed oz. istega besedila, saj s tem otrok lahko spremlja lasten napredek.

 
Govorilne ure

Redno obiskujte govorilne ure, kjer lahko dobite konkretna navodila in nasvete za pomoč vašim otrokom.


clip_image002

 
Bookmark and Share