Pokličite!
041 962 418

 
 
Novice / aktualno / akcije »

21.06.10 - Angleški in nemški tečaj za najmlajše

 Prijavite svoje najmlajše na angleške in nemške tečaje. Rezervirajte si mesto, ker se skupine že kar polnijo. Septembra začnemo z novim šolskim letom.

14.09.09 - Začeli smo!!

 Pričakovanje otrok je bilo ob začetku šolskega leta resnično zelo veliko.
 

Priprave na maturoPriprave na maturo

Program Priprave na maturo iz matematike, je namenjen vsem, ki želite kar najbolje opraviti maturitetni izpit in se zanesljivo vpisati na željeno fakulteto. S tečajem lahko pričnete čez vse leto, pri čemer intenziteto in obseg priprav prilagodimo vsakemu posameznemu učencu predvsem glede na raven njegovega znanja, časa ki je preostal do preverjanja ter ravni maturitetnega izpita. Čas trajanja tečaja se tako giblje med 30 in 70 pedagoškimi urami.


Značilnosti programa Priprave na maturo

Priprave izvajajo:

Znanje vam posredujejo profesorji, ki so se pri svojem dosedanjem delu na področju priprave na maturo izkazali kot posebej uspešni.

 
Način dela:

Delo poteka načrtno, z gradivom (katalogi, preteklimi maturitetnimi izpiti, zbirkami nalog) Republiškega izpitnega centra ter vajami, ki so izbrane in pripravljene posebej za priprave  na maturo. Vsakemu učencu najprej posredujejo manjkajoče znanje ter določijo domačo nalogo za utrjevanje. Pregled domače naloge ob naslednjem terminu omogoča posredovanje potrebne dodatne razlage snovi.


Testiranja:

Testiranja so pomembni del programa Priprave na maturo. Potekajo med pripravami po pridobljenem večjem obsegu znanja in pred koncem priprav v obliki poskusnega maturitetnega izpita. Pokažejo znanje učenca in potrdi njegovo dobro pripravljenost.

 
Oblike dela:

Izbirate lahko med tremi oblikami dela:

> individualna

> dvojice

> skupina

  
Bookmark and Share